۲۷۲۲
اشتراک گذاری

تماس با ما

سامانه پیام کوتاه:

۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱

تلفن تماس مؤسسه شهید کاظمی:

03142616688

ارتباط پستی:

قم؛ صندوق پستی ۱۴۴۱- ۳۷۱۹۵، بنام موسسه شهیدکاظمی