اهداف موسسه سر لشکر شهید حاج احمد کاظمی:

 • صیانت از هویت و فرهنگ اصیل اسلام ناب محمدی (ص).
 • تعمیق معرفت دینی به مقتضای نیازهای روز جامعه و ترویج روحیه دین گرایی و دین پژوهشی و توسعه فعالیتهای فرهنگی اصیل اسلامی.
 • تلاش در جهت استفـاده از نیروی جوانـی درراستـای تحقق روحیـه امیـد، اعتمـاد به نفس، خود بـاوری، تقـویت فضائـل اخلاقـی، ایمـان، هویـت ملـی ومذهبـی واحیـای ارزشهـای انقلاب اسلامـی و حرکت در مسیر شکوفایـی علمی وفرهنـگی مبتنی برآرمانهـا واصـول انقـلاب اسلامـی.
 • تربیت نیروهـای متعهـد، متخصص و کار آمد جهت بکارگیـری در حکومت اسلامی و زمینه سازی برای ظهـور.
 • حفظ وگسترش روحیه جهـاد و ایثارگـری ،زنـده نگه داشتـن نام ویاد شهیدان،ترویج روحیه ایثار، شهادت،ارزشها و دستاوردهای دفاع مقدس.

موضوع فعالیت :

انجام کلیه فعالیتهای مذهبی،اعتقادی، قرآنی، فرهنگی، علمی، ورزشی، پژوهشی و آموزشی

 • برگزاری اردوهای جهادی، اردوهای سیاحتی و زیارتی،بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس،برگزاری همایش،سمینار،سخنرانی های علمی، مذهبی ، هنری  واعتقادی
 • برگزاری مسابقات هنری، فرهنگی ورزشی و علمی درزمینه وحیطه موضوع اصلی موسسه.
 • برپایی نمایشگاههای دائمی وموقت کتاب و محصولات فرهنگی و تولیدات سمعی وبصری.
 • برگزاری مراسمات و جلسات ویژه ملی، دینی و مذهبی واعتقادی.
 • چاپ ونشر کتاب، تولیدات سمعی و بصری و مطبوعاتی در راستای موضوع و اهداف فعالیت موسسه.
 • فعالیتهای اطلاع رسانی و ارتباطی با ایجاد سایتهای اینترنتی و مراکزمربوطه ومرتبط با موضوع اصلی فعالیت موسسه
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن