الف) طـرحهـای در جستجـوی نـور (اردویی) (۵سبک اردو/شوری، شعوری، آموزشی تربیتی، اجرایی، معنوی)

 • اردوی بازدیدازمناطق جنگی جنوب ویژه۴۰۰نفرازنخبگان دانش آموزسال۱۳۸۵(درجستجوی نور۱).(بزرگترین اردو درسطح شهرستان)
 • اردوی آموزشی مقدماتی دو روزه درقم ویژه کادر اجرایی و تربیت کادرسال ۱۳۸۶(به نشان ۱۸).
 • اردوی بازدید ازطلائیه ویژه ۸۰ نفر ازبرگزیدگان در دومین سالگرد شهادت شهید کاظمی سال ۱۳۸۶(روز عرفه)(درجستجوی نور۲).

 • اردوی آموزشی تربیتی و زیارتی ویژه ۲۰۰ نفر ازبرگزیدگان در مشهد مقدس سال ۱۳۸۷ (در جستجوی نور۳).

 • اردوی بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب وزیارت شهر مقدس قم ویژه ۴۰ نفر ازبرگزیدگان سال ۱۳۸۸ ( درجستجوی نور۴).
 • اردوی آموزش مقدماتی دو روزه در قم ویژه کادر اجرایی سال ۱۳۸۸ (به نشان ۱۸)(در جستجوی نور۵).
 • اردوی بازدیدازمناطق جنگی جنوب ودعای عرفه دردهلاویه درچهارمین سالگردشهادت شهیدکاظمی سال۱۳۸۸(درجستجوی نور۶).
 • شرکت دراردوی تفریحی، فرهنگی ونظامی فصل رویش  سال ۱۳۸۸(فصل رویش ۱).
 • اردوی آموزشی تربیتی و زیارتی مشهد مقدس ویژه ۴۰۰ نفر از نخبگان دانش آموز سال ۱۳۸۹(درجستجوی نور۷).
 • اردوی بازدیدازمناطق جنگی جنوب ویژه۸۰۰نفر ازنخبگان دانش آموزسال۱۳۸۹(درجستجوی نور).(بزرگترین اردو درسطح شهرستان).
 • اردوی جهادی درمناطق محروم ویژه۱۵۰نفرازجهادگران درتابستان۱۳۹۰(درجستجوی نور۹).(بزرگترین اردوی جهادی درسطح استان)
 • شرکت دراردوی تفریحی ،فرهنگی ونظامی فصل رویش  سال ۹۰ ۱۳ (فصل رویش ۲).
 • اردوی آموزشی زیارتی فرهنگی ویژه۲۵۰نفرازبرگزیدگان(۵ساله)درکربلای معلی،زمستان ۱۳۹۰(درمحضر نور۱).(درجستجوی نور۱۰).
 • اردوی جهادی درمناطق محروم ویژه ۱۰۰نفرازجهادگران درتابستان۱۳۹۱(درجستجوی نور۱۱).(بزرگترین کروه جهادی استان).
 • اردوی بازدیدکادرازمراکز وموسسات فعال کشوری درسال۱۳۹۱(موسسه رهپویان وصال شیراز/موسسات برترکشوری)(درجستجوی نور۱۲).
 • اردوی آموزش تکمیلی ده روزه در قم  ویژه کادر اجرایی سال ۱۳۹۱(به نشان ۱۸)(اردوی در جستجوی نور۱۳).
 • اردوی جهادی وخدمت رسانی در مناطق محروم ویژه ۱۵۰ نفر از جهادگران موسسه در  تابستان ۱۳۹۲(درجستجوی نور۱۴).
 • اردوی  زیارتی ویژه جهادگران موسسه و اهالی روستای محروم دورک در  زمستان ۱۳۹۲(درجستجوی نور ۱۵).
 • اردوهای جهادی هر ساله از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹

ب )طـرحهـای اعلـی (سیستم وسازمان)

 • ایجاد بانک اطلاعات از کلیه اعضاء تحت پوشش (اعلی ۱).­­­­­­­
 • ثبت موسسه دروزارت ورزش و جوانان ، تهیه مرامنامه وایجاد سازمان (اعلی ۲).
 • ایجاد سیستم مالی، کنترل اموال، دبیرخانه و… (اعلی ۴).
 • سطح بندی و گروه بندی اعضاء(اصلی، افتخاری، عادی، فعال).
 • عضویت مراکز فرهنگی شبکه ای در سراسر کشور.

ج) طـرحهـای ابرار (فعالیتهای گروهی و تربیتی)

 •  تشکیل گروههای عمومی وسازماندهی اعضاء جدید الورود در این گروهها و فعالیت یکساله در این گروهها.
 • تشگیل گروههای تخصصی وسازماندهی اعضاء دست یافته به تخصصهای ۵ گانه(ادبی، هنری،ورزشی،علمی،معارف) و فعالیت دو ساله در این گروهها.
 • تشکیل کمیته های (بصیرت،بینش،حجاب وعفاف،جهاد گران،امدادگران،هویت،بیداری اسلامی،عرفانهای نوظهور،شهدا،دانشجویی و…).
 • فعالیتهای گروهی موفق تئاتر،سرود،تواشیح،کاراته ورزمی،پیرامید،تیم فوتبال،کوهنوردی،دوچرخه سواری،شنا،ربوکاپ،نجوم،طراحی صنعتی،هواپیمای بدون سر نشین،ساخت ربات زیر دریایی و ترویج فرهنگ کتابخوانی و…

د)طـرحهـای مطهـرون (برنامـه هـای قـرآنی)     

 • قرائت روزانه یک حزب قرآن توسط هر نفر و قرائت روزانه کل قرآن  در موسسه در طول سال( مطهرون۱)
 • قرائت ،تجوید وتفسیر جمعی قرآن و جلسات تدبر قرآنی (مطهرون ۲).
 • قرائت جزء  خوانی  روزانه قرآن و جلسات قرآنی در ماه  رمضان از سال ۱۳۸۶٫

 ه) طـرحهـای بشیـر (جلسات آموزشی)

 •  برگزاری جلسات درسهایی ازنهج البلاغه،سیرمطالعاتی شهیدمطهری،مهدویت ویژه ۲۰۰نفر ازنخبگان درسالهای۹۱،۸۶،۸۹،۹۰ (بشیر ۱)
 • اعزام ۵ طلبه مبلغ به مدت یک ماه در ۱۳دبیرستان وپاسخ گویی به شبهات دینی سال ۱۳۸۶(ضحی).

و) طـرحهـای فاطمیـون (برنامه های معنوی)

 • برگزاری مراسم عمومی پیاده روی، وشبی با شهدا و نور افشانی در سال ۱۳۸۶ (با شهدا به استقبال مقتدا).
 • تاسیس هیات  ماهیانه فاطمیون  وبرگزاری جلسات عمومی ماهانه از سال ۸۶ومراسمات ویژه در محرم وایام فاطمیه(فاطمیون ۱).
 • برنامه های احیاء در شبهای قدر از سال ۱۳۸۶(فاطمیون ۲).
 • برگزاری تئاتر کربلا به روایت آسمان بمدت ۱۰ شب در سطح شهرستان در سال ۱۳۸۹٫ (بزرگترین تئاتر با تماشای بسیار بالا).
 • برگزاری برنامه اعتکاف بزرگ دانش آموزی در سطح شهرستان در سال ۱۳۹۰٫

ز) طـرحهـای یاسیـن (مطالعاتی)

 • برنامه سیر مطالعاتی جهت اعضاء( یاسین ۱).
 • راهنمایی ومشاوره تحصیلی نخبگان وبرگزاری برنامه اعتکاف علمی اعضاء پیش دانشگاهی سالهای ۹۱،۸۸،۸۹،۹۰ (یاسین۴،۳،۲).

س) طـرحهـای مشـکات (تولیدات نرم افزاری واینترنتی)

 • راه اندازی وب لاگ شهید کاظمی  و ۳۳ وبلاگ  گروهی با موضوعات مختلف(مشکات ۱).
 • ایجاد سایت اینترنتی جامع  (مشکات ۲).

ش) طـرحهـای عقیـل (تولیدات فیلم و رسانه)

 •  تولید ۵ فیلم مستند(به لطافت باران، هجرت، روز رفتن، نماهنگ، راهیان نور، نسیم بیداری) (عقیل ۱).
 • تولید۵ مورد فیلم مستند از زندگی شهدا(عقیل ۲).
 • تولید مستند از فعالیتهای موسسه.

ص) طـرحهـای صـراط (تولیدات نشریه)

 • ارسال کتاب،سی دی، محصولات فرهنگی و علمی و… جهت ۲۰۰۰ نفرازنخبگان عضو از سال ۱۳۸۵(مصباح).
 • تولید فصلنامه ونشریه ماهانه ویژه ۲۰۰۰ نفر از دانش آموزان ممتاز شهرستان(روی خط صاف).

ض) طـرحهـای فجـر (کارگاهها وکلاسهای آموزش مهارت)

 • برگزاری کلاسهای گامپیوتر،سرودوتواشیح،تئاتر،نویسندگی،داستان نویسی،تهیه نشریه،خبرنگاری،تالیف    کتاب،نجوم،مستندسازی،مهارتهای زندگی و…(فجر ۱).

ط) طـرحهـای فتـح (همایشها ونمایشگاهها)

 • نمایشگاه فعالیتهای سه ساله (فتح ۱).
 • برگزاری نشستهای تخصصی ویژه جوانان نخبــه (طوبی).

ظ) طـرحهـای غـدیر (شرکت در مسابقات وجشنواره های مختلف)

 • شرکت در جشنواره اتفاق وانتخاب بعنوان موسسات برترکشور( غدیر ۱).
 • شرکت تیم ورزشی در مسابقات بین المللی هندوستان وکسب ۳ مدال طلا(غدیر ۲).
 • شرکت تیم ورزشی فوتبال در مسابقات جام رمضان وکسب مقام های برتر(غدیر ۳).
 • کسب مقام برتر تیم بتون موسسه در مسابقات کشوری دانشجویی.
 • تولید ۱۹ ربات توسط گروه علمی موسسه.
 • انتخاب بعنوان موسسات برتر فرهنگی توسط سازمان تبلیغات ووزارت ورزش وجوانان.
 • ساخت ربات امدادگر وشرکت در معتبرین مسابقه رباتیک کشور( ایران اپن) ورقابت با تیم های داخلی وخارجی در سال ۹۱٫
 • ساخت  هواپیمای بدون سرنشین و به پرواز در آوردن آن.
 • ساخت چند سازه سبک.
 • ساخت ربات  امدادگر وشرکت در معتبرین مسابقه رباتیک کشور( ایران اپن) ورقابت با تیم های داخلی وخارجی در سال ۹۲٫
 • ساخت ربات زیر دریایی وشرکت در معتبرین مسابقه رباتیک کشور( ایران اپن) ورقابت با تیم های داخلی وخارجی در سال ۹۲ و منتخب  بعنوان  سه تیم برتر.
 • طراحی موتور سیکلت بدون سوخت فسیلی و استفاده از نیروی  الکترونیکی.

ع) طـرحهـای ثقلیـن (جلسات هم اندیشی خانواده ها وایثارگران و مسئولین)

 • جلسات  مستمر هم اندیشی خانواده های اعضاء، مسئولین شهرستان، ایثارگران و مدیران مدارس( ثقلین).
 • بازدید مسئولین شهرستان، استان و کشور از عالیتهای موسسه.

غ)طـرحهـای طه(پژوهشـی ، تحقیقات علمی و کار آفرینی

 • افتتاح مرکز  توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی ن والقلم.
 • اخذ مجوز وراه اندازی انتشارات شهیدکاظمی.
 • راه اندازی مرکز پژوهشی تنتا وانجام پژوهش بزرگ گرایش مردم به کتابهای دفاع مقدس در نمایشگاه بین المللی کتاب در سال ۱۳۹۰٫
 • راه اندازی مراکز فنی مهندسی، پژوهشکده، آموزشی و صندوق قرض الحسنه امام جواد(ع).

ف)طـراحی وشروع عملیات اجرایی ساخت یادمان سر لشکـر شهیـد حاج احمـد کاظمـی و۷۲ فرمانده شهیـد نجـف آباد(ادامه اجرا واگذارشد).

 

برنامـه های در دسـت اقـدام :

 • تدوین  چشم انداز ونظام نامه تربیتی جهت فعالیتها  و استفاده دیگر موسسات.
 • ارتقاء علمی، آموزشی  و اجرایی کادر.
 • تاسیس مرکز و مجتمع بزرگ علمی و فرهنگی شهید کاظمی.
 • اجراء برنامه های عمومی، تخصصی گروهها  و تولید و خروجی انواع برنامه های فرهنکی مرتبط با موضوع و اهداف موسسه.
 • تاسیس مرکز مشاوره، پژوهشکده،آموزشی، شبکه تلوزیونی، خیریه  و قرض الحسنه، مدارس ومجتمع آموزشی تربیتی، شبکه تولید و توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی در سراسر کشور و مراکز پیش بینی شده در موسسه.
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن