موسسـه سرلشـکر شهیـد حاج احمــد کاظمــی

مـرامنـامـه

تقدیم به روح نورانی و ملکوتی حضـرت امیرالمـومنیـن علیه السلام

که تاریخ مردی از آغاز تا پایان همچون او به خود ندیده است.

 

 

یاد خدا، تـوکل و اطاعـت و پرستش

خداوندا با توعهد می کنـم  :

هرکاری را با نام خودت شروع کنم که اول وآخر هر چیز خودت هستی.

در همه کارهایم  ترایاد کنم و تنها بر تو توکل کنم .

در همه کارهایم از تو درخواست خیر ونیکی  کنم .

اطاعتت کنم که در نشناختنت عذری ندارم.

جز برای رضای خودت کارنکنم.

 

نقشه راه : قـرآن و ثقلیـن

یاخیـر الفاتحیـن با توعهد می کنـم :

قرآن خواندن را جزو برنامه های زندگی ام قرار دهم ، زیرا که قرآن ظاهرش علم وباطنش حکمت است.

در سختی های زندگی از قرآن یاری طلبم که قرآن درمان همه دردهاست.

با دعا ها واحادیث  وارد شده از ائمه اطهارهمیشه مانوس باشم.

برای انجام هر کاری به ائمه (ع) متوسل شوم  تا یاریم کنند .

دوستانشان را دوست بدارم و دشمنانشان را دشمن. 

 

ولایت و پیـروی از ولایـت

یا سیـد السـادات با توعهد می کنـم :

اطاعت از فرامین امام ورهبری را سرلوحه کارم قرار دهم .

تا آخرین نفس بایستم ودر راه یاری(دفاع) از اسلام وولایت  از آنچه در توانم است دریغ نکنم .

از فرمانده ام اطاعت کنم که اطاعت از فرمانده واجب است .

 

  اخلاق  فـردی

 یا ولـی الحسنات با توعهد می کنـم :

 نماز هایم را اول وقت به جای آورم  وبا دعاها انس بگیرم .

نماز شب بخوانم حتی اگر شده در شب های جمعه.

با هوای نفسم به مبارزه برخیزیم و قسم شیطان در به گمراهی کشیدنم را هیچگاه از یاد نبرم .

رعایت تقوای الهی را معیار همه  فعالیت هایم قرار دهم .

برای آخرتم بیشتر از دنیا کار کنم و دنیا را برای آخرت می خواهم که خدا مرا برای آخرت آفریده است.

برده دیگری نخواهم بود که خدا مرا را آزاد آفریده است.

کار هر روز را در همان روز انجام  دهم ،زیرا که هر روزی کاری مخصوص به خود دارد.

 تا آخر عمرم  مدیون پدر ومادرم  خواهم ماند و تکریم واحترامشان خواهم کرد.

عمری که می تواند در راه خدا صرف شود ، در راه گناه هدر ندهم.

اگر به خواسته ای پس از تصمیم واراده دست نیافتم بر آن صبر خواهم کرد.

ا زاسراف بپرهیزم ودرحفظ بیت المال مسلمین با جدیت گام بردارم.

 

اخـلاق اجتمـاعی

یا خیـر الذاکـرین با توعهد می کنـم :

امانت دار خوبی  باشم .

اخلاق نیکو داشته باشم  همانند اخلاق رسول الله (ص).

در کارهایم جدی باشم.

عهد وپیمان هایم را به خصوص با وفاداران نگه دارم .

دوست خود را چون برادر دوست بدارم وغیر ازخیرو صلاحش چیزی نخواهم و درخفا آیین دوستی اش را به جای آورم .

همکاران ، اعضاء ومسئولین از بهترین وصمیمی ترین دوستانم باشند.

به مردم  در رفع نیازهایشان کمک کنم ودر حد توانم از فقرا دستگیری کنم.

به  نیکی ها امر کنم وخوداز نیکوکاران باشم  وبا دست وزبان  بدی ها را انکار کنم و بکوشم تا از بدکاران به دور باشم.

درکارهایم مشورت کنم با افرادی که اهل علم و تجربه وتقوا هستند و خیر مرا می خواهند.

دوستانم را همیشه دعا کنم واز مشکلاتشان با خبر باشم. وهمیشه قلبم برای مومنین مخصوصا نزدیکانم بطپد.

علـم ومعـرفت

یا رافـع الـدرجات با توعهد می کنـم :

  علم بیآموزم که خوب می دانم ارزش هر فرد به میزان دانایی وتخصص اوست.

کسب علم در تمام زمینه ها را پیشه خود سازم .

علم ومهارت بیاموزم و در راه آبادانی شهر و کشورم به کارگیرم.

به دوستان وآشنایانم علم بیآموزم تا  زکات علمم را پرداخت کرده باشم.

مطالعه خود را در زمینه های مختلف افزایش  دهم و دیگران را نیز به مطالعه تشویق کنم.

سعی کنم اخبار مسلمین را پیگری کنم و از آن باخبر شوم.

درهرزمینه ای هوشیاری خود را حفظ کنم ودر دام جریان های انحرافی نیفتم.

 

استقامت و جهاد

یا خیـرالناصـرین با توعهد می کنـم :

با قلم ، زبان ، جان ومالم اسلام را یاری کنم.

در راه خدا آنگونه که شایسته است تلاش کنم وهرگز سرزنش ملامت گران مرا را از تلاش در راه خدا بازندارد.

خود را برای استقامت در مشکلات عادت  دهم که شکیبایی در راه حق عادتی است پسندیده.

برای آشنایی بیشتر با شهدا ، راه و هدف وزندگیشان را  بشناسم .

طوری زندگی کنم  که اگر درزندگی  خدمتی به اسلام نکردم ، مرگم باعث خدمت به اسلام شود(شهادت).

 

انتــظار

یا خیـرالمحسنیـن با توعهد می کنـم :

زندگی ام را به گونه ای قرار دهم که جزو یاران و سربازان حضرت ولی عصر (عج) قرار گیرم.

طوری عمل کنم که اگرجزو یاران آن حضرت نبودم با شهادتم زمینه ساز ظهورش باشم.

همیشه برای فرج وظهور مولایم مهدی(عج) دعا کنم.

حضرت ولی الله الاعظم (عج) را شاهد وناظر کارهایم بدانم.

 

ویا خیـرالحامـدین :

از خـودت می خواهـم که مـرا در پایبندی به عهـدهایم موفـق بـداری

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن