پس ازشهادت شهید حاج احمدکاظمی به منظور حفظ یاد ونام آن شهید عزیزو نهادینه سازی فرهنگ جهاد وشهادت در بین اقشار جامعه  بخصوص نسل جوان نخبه موسسه ای از بین جوانان  و ایثارگران با حمایت مسئولین و در راس امام جمعه ونماینده محترم ولی فقیه در یک حرکت خود جوش ومردمی در زادگاه ایشان شهرستان نجف آباد تشکیل گردید.

این موسسه دربرنامه ریزی اهداف و استراتژی های خود با الطاف خفیه الهی و با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط بین نسل جنگ وجوانان وبخصوص نخبگان(دانشجو،دبیرستانی وهنرستانی) دربستر مناسب فرهنگی وبا هدف تربیت نیروهای کار آمد متعهد ومتخصص برنامه هایی را اجرا نمود که منشاء خیرات وبرکات وتحولات غیر قابل توصیفی گردید.

این موسسه در حال حاضر دارای اعضایی از برترین های علمی وفرهنگی، قرآنی، ورزشی، هنری و… می باشد.

از تربیت شدگان این موسسه می توان از شهید محسن حججی نام برد.

دو تن دیگر از شهدای این موسسه می توان از شهید عباسعلی جوزی(شهید منا) و شهید محمد عابدینی(فعال فرهنگی) می باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن